شرایط کار در سلامتیت

ما در سلامتیت به عنوان سازمانی که در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند، امکانی را فراهم کرد‌‌ه‌ایم تا همکارانمان از هنگام ورود با چالش‌ و یادگیری مستمر مواجه باشند. همچنین چالش‌های نهفته در حوزه‌های متنوع و رقابت با کسب‌وکارهای بزرگ و مطرح ایران، فرصتی است که سلامت کالا در اختیار همکاران می‌گذارد تا به کمک هم‌تیمی‌ها، رهبران و از طریق تجربه چالش‌های متعدد، هر روز برای توسعه مهارت‌های خودشان و پیشرفت سازمان، قدمی جدید بردارند.

از طرفی هم با توسعه پلتفرم گذر رشد در سلامتیت، تلاش کرده‌ایم تا همکاران علاوه بر یادگیری در حین کار، بتوانند از دیگر برنامه‌های آموزشی مرتبط هم بهره‌مند شوند.

 

فرصت‌های شغلی در سلامتیت

امروز همکاران‌مان با عنوان‌های شغلی متنوعی در سلامتیت مشغول به کار هستند. در تمامی بخش های سلامتیت، بر اساس نیاز فرصت جذب افراد جدید وجود دارد و ما همواره به همراهی افراد مستعد برای تاثیرگذاری و خلق ارزش در سطح جامعه نیاز داریم.

 

فرایند استخدام در سلامتیت

ما در سلامتیت فرصتی فراهم کرده‌ایم تا تنوع زیادی از مشاغل بتوانند در کنار هم قرار بگیرند. کافی است برای استخدام در سلامتیت وارد صفحه فرصت‌های شغلی سلامتیت شوید و برای موقعیتی که متناسب با سوابق شما است، درخواست همکاری‌تان را ثبت کنید. فرایند استخدام سلامتیت با بررسی سوابق افراد متقاضی برای هر موقعیت شغلی، شروع می‌شود. سپس این افراد برای بررسی توانایی فنی و تطابق فرهنگی با سلامتیت مصاحبه‌هایی با کارشناسان فنی و منابع انسانی دارند. پس از تایید نهایی پیشنهاد شغلی (Job Offer) ارسال می‌شود و  در مرحله آخر، بر اساس نیازمندی هر تیم قدم‌هایی برای ورود و جامعه‌پذیری همکار جدید برداشته می‌شود.

 

تیم‌های سلامتیت

در سلامت کالا تیم‌ های مختلفی مانند ارتباطات سازمانی، حقوقی، بازاریابی، ریسک و حسابرسی داخلی، عملیات، توسعه کسب‌وکار، بازرگانی، تجربه مشتریان، مالی، تکنولوژی و منابع انسانی تلاش می‌کنند تا برای خلق ارزش در کنار هم اهداف تیمی و سازمانی سلامتیت را محقق سازند.